sluiten X


Het Momotheater biedt aan maximaal 20 deelnemers per dag een werkplek. Iedere deelnemer kan voor één of meerdere dagen de werkplaats bezoeken. Het bezoeken van de theaterwerkplaats kan zowel middels ZIN, zorg-in-natura, als door PGB's gefinancieerd worden. De dagkosten zijn gebaseerd op de reguliere tarieven voor zinvolle dagbesteding.

Voor er deelgenomen kan worden aan Momotheater vindt er een aanname gesprek plaats met de toekomstige deelnemer, de ouder en begeleider en de artistieke en dagelijkse leiding van Momotheaterwerkplaats. Dit gesprek wordt gebruikt om van beide zijden te bezien of de theaterwerkplaats voor de toekomstige deelnemer kan voldoen aan verwachtingen en doelstellingen welke uiteindelijk in een contract vastgelegd wordt.

Je kan meedoen als je beschikt over PGB (persoons gebonden budget) of via ZIN (zorg-in-natura).

Vraag je je af of meedoen bij het MOMOtheater iets voor je is? Je kunt altijd bellen of mailen met vragen en opmerkingen of om een afspraak te maken om een keer te komen kijken.

tel: 0318 570569
mail: info@momotheaterwerkplaats.nl