Collectief Yunimo

Het ontwikkelen van een nieuwe uitingsvorm vanuit dans, theater en beeldend waarin de kwaliteiten van geschoolde performers en de authenticiteit van performers met een verstandelijke beperking zich zo mengt dat het geheel meer is dan de som der delen. Waar het publiek bij aanvang zal kijken vanuit het verschil tussen de performers , wordt het tijdens de voorstelling zo meegenomen in de beleving en het geheel waardoor deze verschillen niet meer gezien en ervaren worden. Uiteindelijk vervalt de noodzaak van het woord inclusie, drie groepen worden 1.

DSC_0065.jpg
 

Wij worden ondersteund door:

 
VSBfonds.png
HNL18-Logo_RGB_V1_primary-full-color-logo.png
KFH Staand RGB.png

Over het collectief en de aanleiding

AANLEIDING

Sinds 2014 werkt MOMO met verschillende makers zowel vanuit de dans- als ook de theaterwereld. Een stap verder wordt er gedaan op de dinsdag. Hier wordt theater en dans gecombineerd, waardoor er een interdisciplinaire samenwerking ontstaat. Deze samenwerking beviel zeer goed, voor de makers maar ook vooral de deelnemers werden er enthousiast van en bloeiden op een niet te verwachten manier op. Een aantal kleine producties zijn vanuit deze organische samenwerking ontstaan.

Na veel enthousiasme vanuit alle partijen en wens naar meer is het idee geboren om een grotere productie te ontwikkelen met een interdisciplinaire insteek vanaf het begin af aan. Een extra stap is het mengen van de groep MOMO deelnemers met semi - professionele performers uit de theater en danswereld.

MOMO is sinds januari 2019 van start gegaan met een inclusie project. Om dit project van de grond te krijgen is MOMO een samenwerking aangegaan met 2 externe choreografen. Deze 3 partijen werken samen in het collectief yunimo. 


 
DSC_0170.JPG
 
DSC_0274.JPG